Bach bloesem cursus en opleiding

De Bach Bloesem Cursus van C.I.N.T. Benelux Opleidingen is het enige Benelux geautoriseerde opleidingscentrum dat de Methode volgens Dietmar Krämer doceert. De Bach Bloesem Cursus is een veel omvattende cursus met Bach bloesems, etherische oliën, metalen, edelstenen, kleuren en klanken.

De docenten zijn Madeleine Meuwessen en Micha Meuwessen. Dietmar Krämer is ook aanwezig bij enkele modules uit deze Bach Bloesem cursus.

Dietmar Krämer is een bekende Duitse heilpraktiker die reeds op 15 jarige leeftijd zijn sensitiviteit ontdekte. Hij had de volledige opleiding tot Heilpraktiker afgesloten voordat hij begon aan zijn studie Natuurkunde (Universiteit van Würzburg). Dietmar Krämer geeft les bij zowel C.I.N.T. Benelux Opleidingen als bij alle internationale afdelingen van het C.I.N.T.

Bach bloesem cursus  - 4 kernpunten

De Bach Bloesem Cursus houdt rekening met de onderlinge relaties tussen de bach bloesems, de diagnose volgens de huidzones van de Bach bloesems, de toepassingen van de bach bloesems op de huid en de objectieve diagnosemogelijkheden. Dit zijn
o.a. 4 zeer belangrijke peilers waarop de methodiek van Dietmar Krämer is gebaseerd.

Bach bloesem cursus - Vereiste vooropleiding

Een vooropleiding is niet noodzakelijk, een MBO denkniveau is gewenst.

Bach bloesem cursus - Doel van deze opleidingen

Het werken met Star Remedies bloesem remedies, Seven Essentials en Bach Bloesem remedies op een hoger peil brengen.

Bach bloesem cursus  - Duur van de opleiding

Module 1 t/m 10 duren 10 maanden, waarbij er tussen elke module 1 maand zit. In deze maand dient de student het uitgereikte materiaal, studiemap, vakliteratuur te bestuderen en dient de student individuele studieopdrachten, waaronder casuïstiek, te maken. Deze werkwijze is essentieel en in het belang van het leerproces van de student.

Module 11 t/m 14 duurt 2 weekenden met een tussenperiode van 3 maanden.

De opleiding is niet per module te volgen of in te stromen en dient in de volgorde van 1 t/m 10, resp. 11 t/m 14 en 15 t/m 17 te worden gevolgd.

Bach bloesem cursus - Diploma

De student ontvangt het officiële Star Remedies Opleidingen diploma na het succesvol afronden van de 10 modules. De student ontvangt het officiële CINT Benelux Opleidingen diploma na het succesvol afronden van modules 11 t/m 14.

Erkende Bach bloesem cursus

Star Remedies Opleidingen en CINT Benelux Opleidingen zijn erkend door landelijke instanties en beroepsverenigingen.

Bach bloesem cursus  - Informatie aanvragen

Het complete leerplan van de bach bloesem cursus is kosteloos aan te vragen.